The sanity code.

Senses | Absolute reality checks | Numbing reality. My diary | Internal ecosystem. Medication | Traumas and fears | Yield curve of feelings | Ostentatious truth. Blood analysis and radiology | Delusional kit. Alcohol and hallucinogenic substance | Entropy at work. Numbers.

_______________

I thought I had…

Help | Raluca Mihaila Photography

Parcurgem un moment în care, psihologic vorbind, cea mai de valoare parte a vieții noastre este pusă la încercare. Libertatea de mișcare. Neputința de a ne plimba în natură, de a călători prin lume, de a ne lăsa purta de pași pe oriunde vedem cu ochii sau cu mintea. Pe…

Raluca Mihăilă

I use multidisciplinary thinking to spot the creative differentiator in ideas & products worthy of a future of meaning.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store