Image for post
Image for post
And then we start living | Raluca Mihaila Photography

Ați observat că bărbații sunt crescuți pentru a deveni cineva și femeile pentru a găsi pe cineva? Probabil un motiv în plus pentru două ecuații prezente pe bulevarde și buzele celor care se autodeclară toleranți:

- femeie 35+ single = incapabilă să-și facă o familie

- bărbat 35+ single = liber arbitru sexi și dezirabil.

Toleranții declarați sunt primii care discriminează.

Încep acest material cu trei ipoteze personale asupra cărora voi reveni ulterior, în funcție de context și relevanță.

  • Trăiesc, ca femeie, o perioadă de mare avânt pentru partea noastră de societate, ca urmare a acțiunilor trecute ale femeilor care au înțeles nevoia noastră de manifestare socială, economică sau politică alături de bărbați și nu în ciuda lor. Acest drept câștigat de altele înaintea mea și deopotrivă, acest confort pe care mi-l pot permite astăzi mă determină să cred că cel mai bun mod de a ne menține un statut pe care s-a anticipat ca îl merităm ar fi prin înțelegerea nevoii de firesc în comportamentul de zi cu zi. Acel firesc prin care ura, determinarea intolerantă sau revendicările extremiste să nu-și mai găsească oxigenul. …

Image for post
Image for post
Suicidal flower | Raluca Mihaila Photography

I’m starting this article having in mind that almost any big concept developed today has the human as a center piece. Even more so, we live the most vibrant years of an era nourishing individualism, a period when human’s endeavours, desires, wishes and drives are the milestones of any community development. Of course, Marketing is no exception. To the contrary, it even covers a dual perspective: it is done by people, for people. Before going into details with it, I suggest we take a look at ourselves … more specifically, at some personality traits that we, more often than not, avoid looking at and which most of us encounter, unfortunately, more frequently than we’d like to. I am referring to the dark personality traits derived from dark featured and destructive behaviours holding us back in moments of high tension. They don’t just pup up, they are built and become inbuilt after intensive occurrence, just to be occasionally reactivated in the presence of disruptors of our daily routines, big concerns about tomorrow and uncertainty about finances or family well-being. …


Image for post
Image for post
Help | Raluca Mihaila Photography

Parcurgem un moment în care, psihologic vorbind, cea mai de valoare parte a vieții noastre este pusă la încercare. Libertatea de mișcare. Neputința de a ne plimba în natură, de a călători prin lume, de a ne lăsa purta de pași pe oriunde vedem cu ochii sau cu mintea. Pe unii ne neliniștește, pe alții ne aruncă pur și simplu în aer din punct de vedere emoțional, pe alții ne blochează în inacțiune. Sau din contră, nu ne face nimc rău. Dar chiar și așa, chiar și cei mai comozi în starea de acum tot își pun întrebări despre ei, despre viitor, despre limitele libertăților noastre de oameni liberi. Mai mult, pentru cei care nu aveam de gând să plecăm nicăieri, acum că nu mai putem, vrem mai mult ca niciodată și ne simțim încorsetați. Interdicția ne-a născut nevoia. Dar de ce? Și odată cu aceste întrebări, s-a strecurat și dorința de confirmare că nu sunt singuri. Că mai e cineva care trece prin așa ceva. Că nu e la ei. Că nu e la noi. Că nu e la tine. Că mai contezi. Că mai ești important(ă), chiar dacă stai locului. …

About

Raluca Mihăilă

I use multidisciplinary thinking to spot the creative differentiator in ideas & products worthy of a future of meaning.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store