And then we start living | Raluca Mihaila Photography

Ați observat că bărbații sunt crescuți pentru a deveni cineva și femeile pentru a găsi pe cineva? Probabil un motiv în plus pentru două ecuații prezente pe bulevarde și buzele celor care se autodeclară toleranți:

- femeie 35+ single = incapabilă să-și facă o familie

- bărbat 35+ single = liber arbitru sexi și dezirabil.

Toleranții declarați sunt primii care discriminează.

Încep acest material cu trei ipoteze personale asupra cărora voi reveni ulterior, în funcție de context și relevanță.

  • Trăiesc, ca femeie, o perioadă de mare avânt pentru partea noastră de societate, ca urmare a acțiunilor trecute ale femeilor care…
Suicidal flower | Raluca Mihaila Photography

I’m starting this article having in mind that almost any big concept developed today has the human as a center piece. Even more so, we live the most vibrant years of an era nourishing individualism, a period when human’s endeavours, desires, wishes and drives are the milestones of any community development. Of course, Marketing is no exception. To the contrary, it even covers a dual perspective: it is done by people, for people. Before going into details with it, I suggest we take a look at ourselves … more specifically, at some personality traits that we, more often than not…

Help | Raluca Mihaila Photography

Parcurgem un moment în care, psihologic vorbind, cea mai de valoare parte a vieții noastre este pusă la încercare. Libertatea de mișcare. Neputința de a ne plimba în natură, de a călători prin lume, de a ne lăsa purta de pași pe oriunde vedem cu ochii sau cu mintea. Pe unii ne neliniștește, pe alții ne aruncă pur și simplu în aer din punct de vedere emoțional, pe alții ne blochează în inacțiune. Sau din contră, nu ne face nimc rău. Dar chiar și așa, chiar și cei mai comozi în starea de acum tot își pun întrebări despre ei…

Raluca Mihăilă

I use multidisciplinary thinking to spot the creative differentiator in ideas & products worthy of a future of meaning.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store